Portfolio > 2012

Station I
Station I
MDO, Latex, Resin
29.25 x 48 x 1"
2012